byggcool2

Rätt finansiering är en god investering

Genom att samverka med Wood&Hill kan våra byggpartners få den finansiella styrka och uthållighet som de större byggbolagen redan har. I vår organisation finns stor erfarenhet från byggbranschen och dess finansiella behov. Investeringarna löper på ett till tre år med fokus på bostadsrätter och hyreslägenheter med bra lägen i Sveriges tillväxtregioner.

• Projekttid på ett till tre år
• Fokus på tillväxtstäder i syd- och mellansverige
• Bostadsrättsprojekt och kommersiella fastigheter
• Säkrad projektledning