27 januari 2017

Nytt projekt: Dragörkajen Limhamn

Utsikt Dragörkajen

Wood&Hill Fastigheter har förvärvat ett blivande projekt med unikt läge på kajen vid gamla fiskehamnen i Limhamn strax utanför Malmö. I samråd med Malmö Stad skall planarbete leda fram till en förändrad detaljplan som medger en kombination av handel/kontor och bostäder. Projektet kommer att ske i partnerskap med den välkände arkitekten Jonas Lindvall.