Attraktiva finansieringslösningar för svensk fastighetsutveckling

Wood&Hill skapar långsiktiga värden tillsammans med namnkunniga partners i den svenska fastighetsbranschen. Vi erbjuder konkurrenskraftiga finansieringslösningar som ger även mindre och medelstora byggherrar och fastighetsutvecklare den finansiella styrka och uthållighet som behövs för att de ska kunna förverkliga sina idéer och projekt.

Wood&Hill har en stor bredd och lång erfarenhet av såväl projektering och byggnation som förvaltning och finansiering. Inför varje nytt projekt skapar vi ett dedikerat team av utvalda specialister med rätt kompetens för uppgiften, vilket ger oss förutsättningar att ta fram en optimal lösning. Vårt fokus ligger på bostadsrätter och hyresrätter i expansiva regioner i södra och mellersta Sverige.