Våra projekt

Våra projekt finns i första hand i tillväxtregionerna runt de större städerna i syd- och mellansverige. Där fokuserar vi på attraktiva bostadsrätter och hyresrätter tillsammans med etablerade partners. Våra investeringar varierar mellan ett till tre år.